Yargıtay’dan flaş raporlu işçi kararı

Davalı patron tarafından yapılan feshin haksız ve makûs niyetli olduğunu tez ederek; iş akdinin feshinin geçersizliğinin tespitine, işe iadesine ve başka haklarının ödenmesi gerektiğini lisana getirdi. Davalı şirket avukatı ise davacının Kurban Bayramı öncesine denk gelecek formda hastalık istirahat raporu aldığını, istirahat boyunca şirkete ilişkin kıyafetler ile hayvan pazarında çalıştığının tespit edildiğini, davacının kelamlı savunmasında da yetiştirdiği hayvanları satmak için istirahat aldığını belirtmesi nedeniyle iş akdinin disiplin kurulu kararı ile İş Kanunu’nun 25/II-e unsuru uyarınca haklı nedenle feshedildiğini öne sürdü.

DAVALI ŞİRKET KARARI İSTİNAF ETTİ

Davacının istirahatli olduğu müddette kendi nam ve hesabına iş yapması nedeniyle patronunun inancını sarstığını, davacının davalı işyerinde giydiği ve firmanın markasının işli olduğu üniformalar ile herkesin görebileceği alanda çalışıyor olmasının şirketin markasını ve toplumda bıraktığı izlenimi kötülediğini kaydetti.

Tarafları dinleyen Mahkeme; davacının hayvan pazarında satış yaptığına dair somut bir evrakın bulunmadığı, keza patronun fesih ihbarında kullandığı davacının kabul tarafındaki beyanının gerçeği yansıtmadığı ve tüm bu nedenlerle davacının feshe bahis yapılan doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunduğunun ve haklı fesih olgusunun ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Davalı şirket kararı istinaf etti.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Bölge Adliye Mahkemesi itirazı reddetti. Davalı şirket kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.
Emsal nitelikteki kararda, raporlu personelin hayvan pazarında işyerine ilişkin kıyafetlerle kayınpederine yardım ettiği hatırlatıldı. Davacının fesihten evvel alınan savunmasında bel rahatsızlığının artması nedeniyle hastaneye gidip rapor almak zorunda kaldığını bu periyotta kurban pazarında giyilebilecek en uygun kıyafetin artık kullanılmayan işyeri kıyafetlerini olduğunu belirttiği vurgulandı. Yargılama sırasında mahkemece alınan beyanında ise yazılı savunmasını yaparken kayınpederinin hayvan pazarındaki hayvanlarının olduğu yere gidip 1-2 saatliğine yardımcı olduğunu söylediği, kendi yetiştirdiği hayvanları sattığını kabul ettiği halinde bir beyanda bulunmadığı lisana getirildi.

Kararda şöyle denildi: “Somut uyuşmazlıkta, davacının kurban bayramı öncesinde davalı patrondan müsaade talep ettiği ve talep ettiği müsaadenin uygun görülmemesi üzerine davacının birebir periyoda denk gelecek biçimde patrona istirahat raporu sunduğu ortadadır. Davacı personelin istirahat raporu aldığı devirde hayvan pazarında kayınpederine hayvan satışında yardımcı olduğunun görüldüğü, bunun üzerine istirahat raporunun sıhhatinden kuşku duyan patronun davacının iş akdini bu sebeple feshettiği bilgi ve dokümanlardan anlaşılmaktadır.

Davacı tarafından sunulan istirahat raporunun geçersizliği yahut hatıra binaen verilmiş bir rapor olduğu hususu kesin olarak argüman ve ispat edilemese de davacının yıllık müsaade kullanma talebinin kabul görmemesinden sonra istirahat raporu aldığı ve raporluyken hayvan pazarında kayınpederine yardım ettiği konuları birlikte değerlendirildiğinde davalı patronun raporun sıhhati konusunda kuşkuya düşmesi makul görülmelidir. Davacının feshe mevzu edilen bu aksiyonlarıyla patronla ortasındaki itimat bağlantısını zedelediği ve artık patronun davacı ile çalışmaya devam etmesinin kendisinden beklenemeyeceği anlaşılmakla davacının iş kontratının feshi haklı neden tartısında olmasa da geçerli nedene dayanmakta olup mahkemece davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi kusurludur. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, davanın reddine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir